Dodał: |
Oceń: 0 0

Redakcja czasopisma "Filozofuj" zaprasza na wydarzenie "Uchodźcy i multikulturalizm. Wokół nr 7 "Filozofuj".
Spotkanie odbędzie się 31 marca o godzinie 18:00 w Geranium Cafe przy ul. Strzałkowskiego 15.
W dyskusji udział wezmą: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn , dr Cezary Kościelaniak, Fareeh Nakad, dr Andrzej Nowak, mgr Małgorzata Samojedny.


Spotkanie podzielone zostanie na dwie części: w pierwszej posłuchamy dyskusji zaproszonych gości, w drugiej głos zostanie oddany publiczności.

Zaproszeni goście:

  • prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Instytut Filozofii UAM),
  • dr Cezary Kościelniak (Instytut Kulturoznawstwa UAM),
  • Fareeh Nakad (Syria),
  • dr Andrzej W. Nowak (Instytut Filozofii UAM),
  • mgr Małgorzata Samojedny (Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych UWr).

Spotkanie poprowadzi Celina Głogowska z redakcji „Filozofuj”.

Pretekstem do spotkania jest najnowszy numer czasopisma "Filozofuj" w całości poświęconego uchodźcom.
Redakcja pisma deklaruje ujęcie w numerze różnych optyk widzenia kwestii uchodźców oraz podejmuje zagadnienia multikulturalizmu, tolerancji czy terroryzmu.W trakcie wydarzenia będzie można zakupić najnowszy, drukowany numeru pisma.

Wstęp wolny.


KIEDY: 31 marca 2016,start godzina 18:00
GDZIE: Geranium Cafe, ul. Strzałkowskiego 15
ORGANIZATOR: redakcja czasopisma Filozofuj
Źródło oraz więcej informacji: http://filozofuj.eu/

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.