Dodał: |
Oceń: 0 0

W dniach 19 - 21 kwietnia 2016 odbędzie się VI edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań (DPP).
To cykliczne wydarzenie, łączące pod jednym logo różne imprezy.
Jednym z wydarzeń DPD będzie konferencja Poznań Biznes Partner podczas której odbędzie się panel poświęcony przedsiębiorczości migrantów.

Wydarzenie będzie miejscem spotkań instytucji publicznych i otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców świadczących usługi dla biznesu; planowane są warsztaty i wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów i praktyków życia gospodarczego. Podczas eventu możliwe będzie – według zapewnień organizatora - nawiązanie nowych kontaktów i wymiany doświadczeń oraz okazja do prezentacji oferty swojej firmy szerokiemu gronu odbiorców.

Podczas konferencji Poznań Biznes Partner będzie miała miejsce debata „Migrant przedsiębiorcą – najlepsza droga do integracji” oraz prezentacja „Poznań – moja Ziemia Obiecana”. Odbędą się one w dniu 20 kwietnia w pawilonie IGLICA MTP.

Program:

 • 09.30  "Migranci w Poznaniu - nowe możliwości czy problemy?"
  Centrum Badań Migracyjnych UAM


 • 10.00  "Migrant przedsiębiorcą - najlepsza droga do integracji"
  Prowadzenie: prof. Michał Buchowski (Centrum Badań Migracyjnych UAM), Agata Kochaniewicz (MIP). Debata z udziałem ekspertów oraz przedsiębiorców będzie miała charakter publicznej dyskusji o możliwości znalezienia „swojego miejsca” w Poznaniu i w Polsce przez migrantów na podstawie osobistych doświadczeń jej uczestników jako przedsiębiorców i obywateli.

 • 11.00  "Poznań moją Ziemią Obiecaną"- przykłady sukcesu biznesowego migrantów.
  Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość krótkiego zaprezentowania publiczności swojego biznesowego sukcesu. Każdy z nich będzie miał do dyspozycji na swoje wystąpienie ok. 5 minut, w trakcie którego będą mogli w tle wyświetlić mini prezentację lub filmik o swojej firmie.

  Uczestnicy panelu prowadzonego przez prof. Michała Buchowskiego i Agatę Kochaniewicz oraz prezentacji „Success Stories”:
           
  • Aleksandra Kuźmicz - Fair Play Job Sp.z o.o.
  • Dmytro Borodai - Ars Vision
  • Konstantin Kanin - DaCompany
  • Omar Saoudi - Europejska Grupa Doradcza Algieria
  • Muammer Durmus - Polsko - Tureckie Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości, POLAXIS
  • Mahmoud Matar - Diamond Kebab (Stowarzyszenie Arabia)
  • Kasem Bahloul - Lewant Foods Sp. z o.o. (Stowarzyszenie Arabia)

 • 12.00  "Otwarty Poznań"- prezentacja Migrant Info Point

KIEDY: 20 kwietnia 2016
GODZINA: od 09:30 do 12:00
GDZIE: Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP), ul. Głogowska 14, Iglica antresola
ORGANIZATOR: Miasto Poznań

Więcej szczegółów na stronie: www.poznan.pl/dniprzedsiebiorczosci

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.