Dodał: |
Oceń: 0 0

Migrant Info Point i Poznań Biznes Partner zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Krok po kroku do własnej firmy w Polsce".

Szkolenie odbędzie się 6 września w Poznań Biznes Partner na ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 404, pokój C, w godzinach 10:00 - 14:00.

Ramowy program:
- od pomysłu do uruchomienia biznesu
- charakterystyka i porównanie różnych form aktywności zarobkowej
- najważniejsze akty prawne i rejestry
- formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
- podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców
- zasady rejestracji i prowadzenia własnego biznesu w zależności od typu firmy
- koszty związane z założeniem własnej firmy oraz ulgi dla przedsiębiorców
- podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy
- instytucje wsparcia dla przedsiębiorczości – charakterystyka i omówienie na przykładzie instytucji działających na terenie Poznania i Wielkopolski
- źródła finansowania działalności gospodarczej

Szkolenie odbędzie się w języku polskim i angielskim / rosyjskim.

Zapisy do 01.09.2016r. w Migrant Info Point (MIP)
Szkolenie odbędzie się w przypadku zgłoszenia minimum 10 osób.

KIEDY: 6 wrzesień 2016
GODZINY: 10:00 - 14:00
GDZIE: 
Poznań Biznes Partner na ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 404, pokój C
ORGANIZATOR: Migrant Info Point

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.