Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Spotkanie było rodzajem wprowadzenia do szerszej, społecznej debaty na temat zarówno samej kwestii przyjmowania cudzoziemców, doświadczeń związanych ze współpracą z cudzoziemcami, jak i krytycznej analizy lokalnych i ogólnopolskich polityk migracyjnych.

Specyficzna narracja obecna w mainstreamowych mediach coraz częściej ma na celu odwrócenie uwagi od zasadniczej kwestii – zupełnego braku programów integracyjnych. Jednocześnie, ten brak woli politycznej, próbuje się ukryć stosując taktykę zlokalizowania problemu, gdzie indziej – wywołaniu burzliwej i opartej o stereotypy debaty, na temat tego, kto zasługuje na to, aby mieszkać w Polsce. Taka strategia jest bardzo wygodna dla władz samorządowych i centralnych – ponieważ nie prowokuje krytycznej debaty na temat dysfunkcji państwa, lecz kreuje i wzmacnia konflikt pomiędzy „polakami” a „innymi”. Tomasz Lisiecki , dziennikarz Polsatu prowadzący dyskusję, zauważył, że w mediach stosowana jest często niepoprawna terminologia, która może wzmacniać stereotypy. Wobec czego pierwsze pytanie dotyczyło rozróżnienia pomiędzy znaczeniami terminów: migrant, imigrant i uchodźca. (W Polsce bardzo restrykcyjne przepisy regulują możliwość uzyskania statusu uchodźcy (to termin prawny), natomiast migrant i imigrant to terminy bardziej ogólne, oznaczające cudzoziemców, którzy przyjeżdżają w celach innych niż turystyczne do danego kraju).

 

Zachęcamy do zapoznania się z relacją ze spotkania zamieszczoną na stronie Kolektywu Rozbrat:

http://www.rozbrat.org/informacje/poznan/4351-solidarni-z-migrantami-sprawozdanie-ze-spotkania

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.