Dodał: |
Oceń: 0 0

Żywa Biblioteka Poznań, 6 września, niedziela, Centrum Amarant


Każdy z nas na co dzień spotyka się ze stereotypami, uprzedzeniami, a nawet dyskryminacją. Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że żyjemy według utartych schematów i uproszczeń. Warto się nad tym zastanowić, zweryfikować swoje poglądy podczas rozmowy w cztery oczy z osobą poddawaną działaniu stereotypów, uprzedzeń czy dyskryminacji. Taka okazja nadarzy się w pierwszą niedzielę września (6 września) w godzinach od 12:00 do 20:00 w Centrum Amarant podczas wydarzenia pod nazwą Żywa Biblioteka.
Żywa Biblioteka to metoda edukacji o prawach człowieka, to przestrzeń, w której Czytelnik spotyka się z Książką po to, aby wysłuchać jej opowieści, zbliżyć się do niej oraz spróbować zweryfikować stereotyp, jakim Czytelnik – często bezwiednie – określa grupę społeczną reprezentowaną przez daną Książkę. Żywa Biblioteka oferuje bogaty Księgozbiór. Na naszej półce z Książkami znajdą się osoby o różnym wyznaniu, kolorze skóry, orientacji seksualnej, wieku, wykształceniu, sprawności, zawodzie, statusie społecznym, poglądach. Choć tak różne, Książki mają wspólny cel – promowanie idei praw człowieka oraz akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia.
Katalog Żywych Książek, z którymi można będzie porozmawiać 6 września, opublikujemy na naszym profilu na FB: https://www.facebook.com/zywabibliotekapoznan?fref=photo

Organizator: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
Partnerzy: Centrum Amarant, Biblioteka Uniwersytecka UAM, Tramwajarz
Kontakt dla mediów: Ada Wesołowska, 515302576

Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/1629482060643988/

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.