Dodał: |
Oceń: 1 0

Jak żyło się w Syrii przed wojną? Przed czym uciekają dziś jej mieszkańcy? Jak wygląda codzienne życie w obozach uchodźców na Bliskim Wschodzie? Na czym polega praca terapeutyczna z dziećmi ze stresem pourazowym?


Zapraszamy na spotkanie, podczas którego naszym gościem będzie prof. Bassam Aouil, psycholog, Syryjczyk, bydgoszczanin, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, członek demokratycznej opozycji syryjskiej.
Prof. Aouil, jako współpracownik Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, udziela psychologicznego wsparcia uchodźcom syryjskim w obozach na Bliskim Wschodzie. Podczas spotkania porozmawiamy o przyczynach, które zmuszają ludzi do opuszczania swoich rodzin, domów, ojczyzn.
Wydarzenie rozpocznie cykl spotkań poświęconych tematyce uchodźczej i migracyjnej organizowanych przez Centrum Badań Migracyjnych.
organizator: Centrum Badań Migracyjnych

Wydarzenie na fejsbuku: https://www.facebook.com/events/894935077221655/

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.