Dodał: |
Oceń: 0 0

Program mentoring


Jeśli jesteś cudzoziemcem mieszkającym w Poznaniu, czujesz się osamotniony, nie masz z kim wyjść na kawę, nie wiesz kogo zapytać o to gdzie można coś zjeść, to może być coś dla Ciebie…
Mentoring program jest nowym bezpłatnym projektem realizowanym przez MIP, który ma za zadanie wspierać nowo przybyłe osoby w Poznaniu podczas ich pierwszych kroków w mieście. Mentoring jest oparty na nieformalnej relacji 1-1 pomiędzy lokalnym mentorem a cudzoziemcem, któremu będzie udzielać wsparcia.

Więcej informacji znajdziesz tu: http://migrant.poznan.pl/pl/aktualnosci/383-program-mentoring.html

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie zgłoś się https://docs.google.com/forms/d/1kvK4QsJrwB6LSKs0QkzDYNukzmWSjq-WaVPMMMuIQuI/viewform

Wydarzenie na fejsbuku: https://www.facebook.com/events/972021429487019/

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.