Dodał: |
Oceń: 0 0

Klubokawiarnia Zemsta zaprasza na debatę, która odbędzie się 23.01.2015 o godzinie 19:00

Celem debaty będzie zdefiniowanie pozycji i statusu prawnego ekonomicznych migrantów pochodzenia romskiego mieszkających w Polsce. W trakcie spotkania z prawnikiem Wojciechem Gajdą zadamy pytanie o przyczyny istnienia barier w systemie prawnym dotyczącym rejestracji imigrantów, możliwe alternatywne rozwiązania mające na celu umożliwienie ubogim cudzoziemcom reprezentację ich interesów i obronę podstawowych praw. Szczególnie interesować nas będzie dyskusja nad krytyką istniejących norm prawnych i nadużyć ze strony władz stosowanych wobec imigrantów romskich w kontekście praw człowieka, zobowiązań unijnych, jak i skutków społecznych wynikających z barier w rejestracji pobytu. Aktualnym kontekstem naszej dyskusji będzie umorzenie przez gdańską prokuraturę nielegalnego wysiedlenia romskiej rodziny. W kontekście ostatniej sprawy zastanowimy się nad mechanizmami budowy przyzwolenia społecznego wobec rasizmu władz i organów wymiaru sprawiedliwości.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Stowarzyszenia Nomada z Wrocławia. Agata Ferenc oraz Maciej Mandelt z Nomady uzupełnią dyskusję o informację opublikowane w raporcie Wykluczenie systemowe a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu.

Zapraszamy!!

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa zdjęć autorstwa dzieci migrantów romskich pochodzenia rumuńskiego. Wszystkie fotografie prezentowane na wystawie zostały wykonane samodzielnie przez dzieci romskie mieszkające na koczowiskach w Poznaniu.

Organizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Miejsce: Klubokawiarnia Zemsta

Kiedy: 23.01.2015

Start: 19:00

Wydarzenie na facebooku

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.