Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Poznań is a city with poviat rights in western Poland, located in the Wielkopolska Lake District, on the Warta river, at the mouth of the Cybina river. It is a historical capital of Wielkopolska. A major road and railway junction, Poznań hosts also an international airport.  
Poznań is the fifth most populous (550,700) and the seventh largest (262 km²) city in Poland.  It forms Poznań metropolitan area, inhabited by about 1 million people, together with the communes of Oborniki, Skoki, Szamotuły and Śrem.

Poznań is a centre for industry, commerce, logistics and tourism. It hosts the Poznań International Fair, the largest and oldest exhibition centre in Poland. The city is an academic, scientific and cultural centre. 128,900 people altogether study at 28 higher education institutions. It is a location of an opera, philharmonic, ballet, theatres, museums, art galleries, orchestras etc. The close vicinity of Berlin, commonly regarded as a multicultural metropolis, undoubtedly makes the inhabitants of Poznań more open-minded when it comes to the integration of foreigners.

In Poznań, you can involve yourself in various grassroots social enterprises.   

The seat of the Poznań Migrant Support Centre is an important place for all migrants - Migrant Info Point.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.