Migrant Info Point

Collegium Chemicum
6 Grunwaldzka St, 61-780 Poznań
2nd Floor, Room 253

MIP working hours:
Tuesdays: 14:00-20:00
Thursdays: 9:00-15:00

Tel. (during MIP working hours)
+ 48 733 222 251

Foreigners in Poznań - Gazeta Wyborcza
Foreigners in Poznań - Gazeta Wyborcza

We invite to a series of articles published by Gazeta Wyboracza:

http://migrant.poznan.pl/pl/zycie-codzienne/aktywni-mieszkancy-poznania.html

Archiwum aktualności

Posted: |
Updated: |

“If you are a foreigner living in Poznan, you feel lonely, you do not have anyone to go out with, and

...
Posted: |

We invite to a meeting with Prof. Bassam Aouil, Bydgoszcz based Syrian psychologist, the President of

...
Posted: |

Are you looking for a job in #sales, sales development, #marketing or customer success? And are

...
Posted: |

We invite to a meeting with Wojciech Tochman, a reporter, the eye witness of Middle East’s

...
Posted: |

We invite to another International Picnic! This time we meet in Adam Mickiewicz Park.

Posted: |

Attention!

We would like to inform that due to training on the 22nd of September (Tuesday) we are

...
Posted: |


Where: Urząd Miasta Poznania, 28 czerwca 1956 r. St, Apt. 406, hall A

When: Monday, 28.09.2015

What

...
Posted: |

"On September 12th we meet in Poznan and other polish cities to express our solidarity with the

...
Posted: |

The festival in divided into two thematic series: musical and cinematic. Six concerts and number of

...
Posted: |

Live Library (Żywa Biblioteka), Poznan, 6th of September, Amarant Centre

Posted: |

"Two days of great fun! We'll reveal details gradually.

Piątek/Friday 18.09.15

IN TWILIGHT'S

...
Posted: |

Footballers,

next Saturday, on the 29th of August, we are meeting for football match again!

Posted: |

Syria after the revolution and Kurdish Rojava from women's perspective. A meeting with feminist

...
Posted: |
Updated: |

Migrant Info Point invites to international barbeque on the side of Warta river!

Posted: |

ATTENTION!

From the 18th of August 2015 Migrant Info Point changes the address.
Our new address:

...
Posted: |

On the 22nd of July 2015, the authorities of Wroclaw decided to demolish Romanian Roma settlement at

...
Posted: |
Updated: |

On the 22nd of July an illegal eviction of Roma families living in Wroclaw at Paprotna St took place.

...
Posted: |
Updated: |

During the picket we emphasized the solidarity with migrants coming to Europe, often from war-torn

...
Posted: |
Updated: |

The meeting was an introduction to a broader social debate concerning hosting foreigners,

...
Posted: |

Migrant Info Point invites to international barbeque on the bank of Warta!

We invite newcomers and

...
Posted: |
Updated: |

Migrant Info Point, Rozbrat, SCI Poland, and Amarant Centre invite to a series of events within

...
Posted: |
Updated: |

The Together We Create One Poznań Campaign aims to raise social awareness of the citizens

...
Posted: |

Solidarity with migrants! Refugees are welcome!

Slogans such as “Solidarity with migrants” and

...
Posted: |
Updated: |

The full artice is available at: codziennypoznan.pl

 

Posted: |
Updated: |

Women Migrants! Write 2 pages in Polish (or translated into Polish) about your everyday life in

...

Comment

Romani People of Poznań
Romani People of Poznań

Facebook group cooperating with Romani people of Poznań:

Poznańscy Romowie


News
Archive

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.