Migrant Info Point

Collegium Chemicum
6 Grunwaldzka St, 61-780 Poznań
2nd Floor, Room 253

MIP working hours:
Tuesdays: 14:00-20:00
Thursdays: 9:00-15:00

Tel. (during MIP working hours)
+ 48 733 222 251

Foreigners in Poznań - Gazeta Wyborcza
Foreigners in Poznań - Gazeta Wyborcza

We invite to a series of articles published by Gazeta Wyboracza:

http://migrant.poznan.pl/pl/zycie-codzienne/aktywni-mieszkancy-poznania.html

Archiwum aktualności

Posted: |
Updated: |

The Muslim Cultural-Educational Centre in Poznań published on its Facebook the agenda of

...
Posted: |
Updated: |

When the time will come for serious integration?

About cooperation with the inhabitants of Romani

...
Posted: |
Updated: |

Where: Poznań

When: June 11-14, 2015

SOURCE OF INFORMATION

Posted: |
Updated: |

The aim of the meeting is to discuss the key issues connected with increasing immigration in

...
Posted: |
Updated: |

Amensty International Poznań invites to screening of a film “Zamkniete Morze” by Italian director,

...
Posted: |

In April 2015 a group of migrant journalists together with the Other Space Foundation and

...
Posted: |

A festival of Ukrainian culture held in Poznań and Wielopolska region. Presentation of new trends in

...
Posted: |

We have been meeting on the international picnics for a one year! Our events were in various

...
Posted: |

We invite you to evaluation of info-migrator.pl platform. Your participation in this survey will

...
Posted: |

During the celebration of Palestinian day we invite to a screening of a film Checkpoint (Yoav

...
Posted: |

The International Organization for Migration (IOM) invites all foreigners from outside the

...
Posted: |
Updated: |

The aim of the meeting is the introduction to the problem of migration and economic refugeeism of

...
Posted: |

We invite to IV Forum on Local Migration Policies that will take place in Wrocław May 14-17, 2015.

Posted: |
Updated: |

Migrant Info Point invites to the International Picnic! It’s our eighth meeting! Everyone is

...
Posted: |

Amnesty International Poznań group invites to photo exhibition “Moje ciało a prawa człowieka”. The

...
Posted: |

A free training concerning self employment in Poland. The training will be conducted in Polish and

...
Posted: |
Updated: |
Posted: |
Updated: |

On March 17th Nahda Foundation opened “XXV Days of French Culture and Francophone dedicated to

...
Posted: |
Updated: |

Od:zysk team invites to free polish language classes for foreigners (beginner level). The courses take

...
Posted: |
Updated: |

Every year the borders of Poland are being crossed by thousands of economic immigrants. This

...

Comment

Romani People of Poznań
Romani People of Poznań

Facebook group cooperating with Romani people of Poznań:

Poznańscy Romowie


News
Archive

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.