Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

If you are a foreigner living in Poznan, facing some kind of a psychological crisis, do not hesitate to contact us!

If you experience:

  • Anxiety
  • Panic attacks
  • Thoughts of Self Harming
  • Thoughts about Suicide
  • Hearing voices
  • Depressed mood
  • Conflicts in the family
  • Violence in a relationship / family
  • Sudden event (assault, rape, robbery)
  • Ethnicity or race motivated violence

 

WRITE TO US!

All your personal information will remain anonymous. You are not obliged to provide any of your personal information or present any documents.

Wszystkie informacje na Twój temat pozostaną anonimowe. Nie musisz podawaćswoich danych ani pokazywać żadnych dokumentów

First step is an individual consultation. In order to arrange it, contact us via e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

English speaking psychologists work on Wednesdays between 11 a.m. and 3 p.m. at Crisis Intervention Point (Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Niedziałkowskiego 30).

We offer psychological support and short-term psychotherapy for English speaking residents of Poznan in crisis.

Source and more information

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.