Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Wielkopolska Voivodeship Office in Poznan

Voivodeship Office

Department of Citizens and Foreigners Affairs
17 Wolności Sq.
61-739 Poznań
The office is responsible for:
- legalization of a stay
- issuing of work permits

Office hours:
Monday 9:30-18:00
Tuesday-Friday  8:15-15:15

Labour Inspectorate

PIP Poznań

46/50 Św. Marcin St
61-807 Poznań
tel. 61 859 90 00
fax. 61 859 90 03

Here you will find help concerning your rights as an employee.

Employment Ageny

PUP Poznań

9 Czarnieckiego St
61-538 Poznań
tel. 61 8345-640
fax. 61 8339-808

Here you will find help concerning your emplyment.

Town Hall of Poznań

Department of Citizens’ Affairs

Ground floor
tel. 61 878 44 38, 61 878 44 39
The office is responsible for:
- registration of a temporary or permanent stay
- issuing of PESEL number

Office hours:
Monday 7:30-17:00
Tuesday-Friday 7:30-15:30

Social Help Institutions

Centrala MOPR

Centrala MOPR

18 Cześnikowska St
60-330 Poznań,
tel. 61 860-99-00, 61 860-99-01
Director: Włodzimierz Kałek

Office hours
Monday 7:30-16:00
Tuesday-Thursday 7:30-15:30
Friday 7:30- 15:00
Director's office hours
Mondays: 11.00-16.00

MOPR Departments

Grunwald Department
50 Matejki St
60-770 Poznań
tel. 61 878-48-72, 61 878-48-73,
fax 61 878-48-74,
Director: Grażyna Rakowska

MOPR Grunwald

Jeżyce Department
18a  Długosza St
60 - 558 Poznań
tel. 61 843-08-86, 61 847-32-11, 61 847-32-12
fax 847-32-11

MOPR Jeżyce

Nowe Miasto department
81 Piastowskie District
61-159 Poznań
tel. 61 872-36-00, 61 872-36-01
61 872-36-02, 61 872-36-11
fax. 61 877-24-23

MOPR Nowe Miasto

Piątkowo Department
104 Łokietka District
60-688 Poznań
Tel: 61 824 02 01, 61 824 02 07,
Tel./fax.: 61 823-52-60

MOPR Piątkowo

Wilda Department
58 Opolska St
61-433 Poznań
Tel. 61 830 49 11, 61 830 49 22,
Fax 61 830 49 21

MOPR Wilda

Old Town Department
5/7 Fr. Ratajczaka St
60 - 813 Poznań
tel. 61 850-36-17 , 61 851-64-59,
fax. 61 850-36-23

MOPR Stare Miasto

Wielkopolska Voivodship Office in Poznan

pl. Wolności 17 (Freedom Square)
woj. wielkopolskie
http://www.poznan.uw.gov.pl/
Office hours
Mondays: 9.30 - 18.00,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 8.15 - 15.15.
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 61 854 17 74
Tel. 61 854 19 17

Poviat Labour Office in Poznan

9 Czarnieckiego Stwoj. wielkopolskie
http://www.pup.poznan.pl/
Monday 8.00-15.30
Tuesday - Friday 8.00-14.30
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. tel. 61 8345-640
Tel. tel. 61 8345-679
Fax fax. 61 8339-808

District Labour Inspectorate in Poznan

46/50 Św. Marcin St
woj. wielkopolskie
http://poznan.pip.gov.pl/pl
Office hours:
Mon - Fri: 7.30 - 15.30
Closed on Saturdays and Sundays
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. tel. (61) 859 90 00
Fax fax. (61) 859 90 03

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.