Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Polish language

Language is very important aspect that makes our situation in a country of stay much easier. Polish language is quite difficult however our efforts will pay off very quickly.

Paid courses

Language courses are quite expensive – but when paying for a course you may be sure of the professional help of the teacher.

Schools and courses:

Kontakt - Centrum Języków Obcych

Active Study

Profi Lingua

Some of the non-governmental organization offer free language courses. Migrant Info Point provides information concerning such courses. See if there are any available at the moment.

If you are not able to afford yourself a language course but you are motivated enough to learn Polish, you may always start learning at home using following materials:

http://uk.babbel.com/

http://livemocha.com/pages/languages/learn-polish/

http://www.digitaldialects.com/Polish.htm

https://realpolish.wordpress.com/2011/02/21/lekcje-polskiego-dla-poczatkujacych-4/

http://wymowapolska.pl/

http://www.polski.slowka.pl/

Here you may check your language skills:

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions

If you desire to check which level of language acquisition you represent, here you will find appropriate tests:

http://www.transparent.com/learn-polish/proficiency-test.html

Those who use Polish on some level and would like to receive a certificate: should visit the following website: http://www.certyfikatpolski.pl/pl/

On the website you will find information concerning certification exams: enrollment, payments, criterion for the assessment.

For those who wish to improve their language skills we highly recommend on-line dictionaries of vocabulary and grammar: http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/index.php?action=slowniki

Comment

КУРСЫ ПОЛЬСКОГО СКАЙП Интересная подготовка к сертификату. Польский с нуля. Свободные места на уроки по Скайпу. Подберем время и начинаем! Интенсивная подготовка к сертификационному экзамену! Native speaker z Polski, преподаватель! Пишите тел. 508 393 050 или @.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.