Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Wielkopolska Housing Association Tenants

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 501-097-760

Romani People Association in Plszew

3 Zygmunta III Wazy St
woj. wielkopolskie
Telephone contact possible everyday: 8.00 - 17.00

Nyatri Foundation

31/20 Warszawska Stwoj. wielkopolskie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read more >Show details >

Postal address:

NYATRI – Fundacja Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów
ul. Matejki 66 m.8
60-771 Poznań

Musilm Educational Cultural Centre in Poznan

13 Biedrzyckiego Stwoj. wielkopolskie
https://www.facebook.com/MCKO.Poznan
Tel. 61 864 10 48
Tel. 785 187 738

Migrant Info Point

Collegium Historicum
78 Św. Marcina St, Apt. 423.woj. wielkopolskie
http://www.migrant.poznan.pl/en/
Tuesdays: 15 - 20
Thursdays: 10 - 15
Tel. + 48 61 829 47 98

Lumen Caritas Association

14 Ostatnia St
woj. wielkopolskie
Office hours: 9.00 - 17.00
or contact via em-mail
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 791 952 703
Tel. 61 30 777 30

Educational Cultural Association of Romani People

31 Wrzesińska St woj. wielkopolskie

Belarusian Educational Cultural Centre in Poznan

31 Jeżycka St, Apt. 8
woj. wielkopolskie
https://www.facebook.com/Belcentar

"Ukraiński Żurnal" Foundation

85 Szamotulska St Apt. 9
woj. wielkopolskie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 501 029 840

"Przystań Kultur"

1/27 Turkusowa St
woj. wielkopolskie
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Miasteczko Poznań" Association

"Miasteczko Poznań”, 60-990 Poznań 43, box 6woj. wielkopolskie
http://www.sztetlpoznan.pl/
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 061-87 79 138
Tel. 602-139 397

"Lepszy Świat" Association

22 Libelta Stwoj. wielkopolskie
Tuesdays: 16.30-19.00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 797 845 677
Tel. 514 389 987

"Jeden Świat" Association

16a/13 Prusa St
woj. wielkopolskie
Monday-Friday 9:00 - 15:30
Possible meeting after-hours - on appointment only.
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (61) 84-84-336

"Bahtałe Roma" Foundation

194 Dabrowskiego Stwoj. wielkopolskie
Monday-Friday: 10.00 - 18.00 Saturday: 10.00 - 14.00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 61 826 34 06

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.