Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 1 0


Poznań jest ciekawym miastem. Przez pierwsze tygodnie pobytu warto rozejrzeć się wkoło i zapoznać się z jego specyfiką.
Jeśli masz zacięcie społeczne – możesz  zangażowaać się w akcje społeczne, znajdziesz tu wiele inicjatyw, do których możesz się przyłączyć. W mieście funkcjonują  formalne i nieformalne grupy, które inicjują wiele aktywności społecznych.
 

Gdy przyjedziesz do Poznania możesz odnieść wrażenie, że nie ma tu zbyt wielu cudzoziemców. Statystki wskazują jednak, że migrantów przybywa. Ludzie stają się coraz bardziej otwarci i ciekawi nowych kultur. Wiele osób szuka kontaktu z cudzoziemcami. Młodzi poznaniacy wyjeżdżają za granicę do pracy – są więc przyzwyczajeni do funkcjonowania w wielokulturowych społecznościach.  Poznaniacy są gościnni i lubią dzielić się z innymi swoją wiedzą o mieście.

Ważnym dla migrantów miejscem jest Migrant Info Point

Punkt dla migrantów jest miejscem do którego możecie zgłosić się jesli potrzebujecie wsparcia w kwestiach formalnych, konsultacji dotyczącej legalizacji pobytu, wsparcia w poszukiwaniu pracy, nauki języka polskiego itd.

W Migrant Info Point otrzymasz informacje i wspracie. Tam też możesz pozyskać kontakty do większości organizacji społecznych i kulturalnych w mieście. Pracownicy MIP pomogą Ci odnaleźć się w nowej przestrzeni.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.