Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Telefony ratunkowe:

112– numer alarmowy służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
Połączenia na numer alarmowy 112 jest bezpłatne, można zadzwonić korzystając z telefonu nie posiadającego karty SIM.

Kilka porad w razie zajścia konieczności skorzystania z numeru 112:

- po wybraniu numeru „112” należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie  odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie
  podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
- krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora właściwej służby, podać swoje imię i nazwisko,
- wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
- udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania, wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
- nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
- jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru 112,
- należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie
  w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

Więcej informacji o numerze 112 pod adresem: www.112.gov.pl
Informacje dostępne w językach: polskim, angielskim, francuskim, ukraińskim, rosyjskim

Pozostałe numery alarmowe:

997 – policja

998 – straż pożarna

999 – pogotowie ratunkowe

986 – straż miejska

Komenda Miejska Policji w Poznaniu
ul. Arnolda Szylinga 2, 60-787 Poznań
tel. 61 841 56 00, 61 841 56 11, 61 841 56 12

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań
tel. 61 841 31 11

W Komendzie Wojewódzkiej działa Pełnomocnik Komendanta ds. ochrony praw człowieka – udzieli wsparcia w zakresie przestępstw związanych z dyskryminacją
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Interwencji Kryzysowej w Poznaniu
ul. Niedziałkowskiego 30, 61-578 Poznań
Telefon (całodobowy): 61 835 48 66

Udziela pomocy osobistej i telefonicznej wszystkim, którzy się zgłoszą w sytuacjach kryzysu. Udziela wsparcia informacyjnego (po angielsku) i psychologicznego, a także kieruje do właściwych urzędów i instytucji. Punkt Interwencji Kryzysowej działa przez całą dobę.

Punkt wsparcia dla migrantów:

Migrant Info Point
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, pokój nr 421

Miejsce, w którym cudzoziemiec może zasięgnąć informacji i porad na temat funkcjonowania w Poznaniu. Pracownicy punktu poinformują o aktualnych wiadomościach na temat obowiązujących przepisów prawnych dotyczących cudzoziemców w Polsce, ale również życia codziennego w stolicy Wielkopolski.

Dyżury:
wtorek 14-20 (pol., ros., ang.)
środa 14 - 20 (pol., ros.)
czwartek 10-16 (pol., ang.)
Telefon (w godzinach dyżurów): +48 503 979 758

Informacje nt. numeru 112 opracowano na podstawie strony www.112.gov.pl 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.