Dodał: |
Oceń: 0 0

 Język polski

Nauka języka jest bardzo ważna i ułatwia funkcjonowanie w kraju pobytu. Język Polski jest dość trudny, warto jednak podjąć wyzwanie i rozpocząć systematyczną naukę. 

Płatne kursy
Kursy językowe są dość drogie – jednak płacąc za kurs możesz spodziewać się profesjonalnego przygotowania lekcji oraz opieki nauczyciela.

Szkoły i kursy:

Kontakt - Centrum Języków Obcych

Active Study

Profi Lingua
 

Niektóre organizacje pozarządowe realizując różne projekty oferują kursy języka polskiego nieodpłatnie. Dowiedz się czy istniej możliwość zapisania się na takie zajęcia. Informacji szukaj tu: Migrant Info Point

Jeśli nie stać Cie na płatny kurs nauki języka a masz dużo samozaparcia i chęci do nauki to możesz uczyć się samemu. Poniżej linki do materiałów do nauki, które znajdziesz w internecie:

http://uk.babbel.com/

http://livemocha.com/pages/languages/learn-polish/

http://www.digitaldialects.com/Polish.htm

https://realpolish.wordpress.com/2011/02/21/lekcje-polskiego-dla-poczatkujacych-4/

http://wymowapolska.pl/

http://www.polski.slowka.pl/

Tutaj możesz ocenić swoje możliwości językowe:

http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions

Jeśli chcesz sprawdzić swój poziom znajomości języka polskiego, tutaj znajdziesz testy, które pomogą Ci sprawdzić Twój poziom:

http://www.transparent.com/learn-polish/proficiency-test.html

Osoby, które mówią już choć trochę po polsku i chciałyby uzyskać oficjalny dokument, który by to potwierdził, odsyłamy na stronę: http://www.certyfikatpolski.pl/pl/

Można tu znaleźć informacje o rodzajach egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, zapisach, opłatach, przebiegu samego egzaminu oraz kryteriach jego oceny.

Dla osób, które już dość dobrze znają język polski, ale chcą się upewnić np. w kwestii zasad pisowni polecamy skorzystanie ze specjalistycznych słowników dostępnych on-line: http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl/index.php?action=slowniki

 

Skomentuj

КУРСЫ ПОЛЬСКОГО СКАЙП Интересная подготовка к сертификату. Польский с нуля. Свободные места на уроки по Скайпу. Подберем время и начинаем! Интенсивная подготовка к сертификационному экзамену! Native speaker z Polski, преподаватель! Пишите тел. 508 393 050 или @.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.