Dodał: |
Oceń: 0 0

Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Podstawą korzystania ze świadczeń bezpłatnej opieki zdrowotnej jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
Za opiekę zdrowotna odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Jeśli pracujesz legalnie i  posiadasz ubezpieczenie większość zabiegów i wizyt u lekarzy jest refundowanych w ramach tego funduszu. Pacjent pokrywa częściowy lub całkowity koszt leków natomiast nie płaci za wizyty lekarskie, badania diagnostyczne, zabiegi i operacje.
Należy pamiętać, że w ramach fundusz nie uwzględniono tłumaczy językowych dla pacjentów. Trzeba więc poszukać lekarza z którym będziesz mógł porozumieć się bez problemu. W ostateczności o pomoc możesz prosić znajomego Polaka lub szukać wsparcia w organizacji pozarządowej wspierającej migrantów.
Jeśli wybierasz się do lekarza warto wziąć ze sobą wszystkie wyniki dotychczasowych badań i dokumentacje medyczną jeśli taka posiadasz (nawet jeśli jest ona w innym języku niż polski).
Jeśli wybierasz się do specjalisty potrzebujesz skierowanie – udziela go lekarz rodzinny (czyli lekarz pierwszego kontaktu). Takie skierowanie będzie Ci potrzebne jeśli wybierasz się do: ginekologa i położnika, onkologa, dermatologa i wenerologa, okulisty i psychiatry.
Informację na temat lekarzy dla dzieci – pediatrów znajdziesz tu: Leczenie

Jeśli potrzebujesz pomocy w sytuacji nagłej (wypadki, złamania, rany czy inne sytuacje wymagające szybkiej interwencji lekarza) należy zgłosić się  przyszpitalnego pogotowia ratunkowego:
Pogotowie ratunkowe 999
Ogólnopolski numer alarmowy 112
Jeśli sytuacja nie jest na tyle nagła aby wzywać pogotowie, a potrzebujesz pomocy możesz zgłosić się do przychodni pomocy doraźnej. Poniżej znajdziesz adresy przychodni, które przyjmują w sytuacjach nagłych:

POZNAŃ-WILDA, 28 CZERWCA 1956, 194
POZNAŃ-JEŻYCE, DĄBROWSKIEGO 81/85
POZNAŃ-GRUNWALD, RYCERSKA 10
POZNAŃ-GRUNWALD, KASPRZAKA 16
POZNAŃ-STARE MIASTO, SZEWSKA 5
POZNAŃ-STARE MIASTO, AL.SOLIDARNOŚCI 36
POZNAŃ-STARE MIASTO, OS. MARYSIEŃKI 25
POZNAŃ-NOWE MIASTO, OS.RZECZYPOSPOLITEJ 6
POZNAŃ, BLACHARSKA 2

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach i opiece zdrowotnej znajdziesz tu:

Opieka zdrowotna

Przydatne strony:

1. The ABC's of Healthcare EXTRACT FOR FOREIGNERS: Healthcare

2. Ważne informacje w wielu w różnych językach: Ubezpieczenie zdrowotne

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.