Dodał: |
Oceń: 0 0

Instytucja w której załatwisz wszystkie sprawy związane z legalizacją pobytu to Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, pl.Wolności 17, 61-739 Poznań

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w broszurze Forum Migracyjnego: legalizacja pobytu

Zameldowanie
Jeśli mieszkasz w Poznaniu i chcesz zarejestrować swój pobyt w Polsce musisz spełnić obowiązek zameldowania się. Potrzebujesz meldunku na okres stały lub czasowy jeśli przebywasz na terenie Polski powyżej 3 miesięcy.
Szczegółowe informacje na temat meldunku znajdziesz tu: zameldowanie

Uzyskanie numeru pesel
Numer PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) jest przyznawany w celach identyfikacji. Po zameldowaniu się (na okres co najmniej 3 miesięcy) zostanie Ci przyznany  automatycznie w ciągu 10 dni.
Szczegółowe informacje  znajdziesz tu: numer pesel

Meldunek oraz  numer pesel załatwisz w Urzędzie Miasta Poznania – Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Libelta 16/20

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.