Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Praca w Polsce

Zezwolenie na pracę załatwisz w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Plac Wolności 17

Trzeba spełnić 2 warunki aby móc pracować w Polsce legalnie: 

1. Przebywać w Polsce legalnie (na podstawie wizy luz zezwolenia na pobyt czasowy)
Uwaga: nie możesz pracować w Polsce legalnie jest przebywasz w Polsce na podstawie wizy turystycznej, w postępowaniu o przydzielenie azylu, korzystania z ochrony czasowej, przyjazdu ze względu humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe oraz w przypadku gdy przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielany cudzoziemcowi, którzy przebywa na terytorium kraju nielegalnie.

2. Posiadać zezwolenie na pracę lub mieć możliwość wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
Rozpoczynając pracę trzeba zawrzeć umowę z pracodawcą – musi być ona skonstruowana w języku dla Ciebie zrozumiałym.
Szczegółowe informacje na temat legalnej pracy w Polsce znajdziesz tu: praca w Polsce

Jeśli znalazłeś się w sytuacji wskazującej na to, że Twoje prawa pracownicze są łamane bądź potrzebujesz porady prawnej zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu - ul. Św. Marcin 46/50.
W Powiatowym Urzędzie Pracy – ulica Czarnieckiego 9 załatwisz sprawy związane z praca na oświadczenie.

Działalność gospodarcza 
 Tak samo jak  przypadku zawarcia umowy z pracodawcą aby założyć działalność gospodarcza w Polsce musisz przebywać na jej terenie legalnie oraz posiadać jeden z wymienionych poniżej dokumentów legalizujących:
-zezwolenie na osiedlenie się;
-zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
-zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;
Szczegółowe informacje dotyczące zasad zakładania działalności gospodarczej znajdziesz tu: działalność gospodarcza

Tutaj znajdziesz informacje na temat pracodawców mających oferty dla cudzoziemców: pracodawca otwarty na cudzoziemców

Zachęcamy do zapoznania się z filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=gsd8KVswi9I

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.